Over ons

Moestuinvereniging De Meertuinders

Onze vereniging De Meertuinders is opgericht in 1982 en heeft ruim 160 leden die 253 tuinen onderhouden op ons groene complex van 28.955 m2.

Wij zijn een echte moestuinvereniging en richten ons dan ook op het telen van groenten, fruit en bloemen.
Alleen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer kunnen lid worden.
Ons ledenbestand is een doorsnede van onze maatschappij, verschillende leeftijden, verschillende nationaliteiten en van ervaren tuinders tot enthousiaste beginnelingen.

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit zes leden en komt maandelijks bijeen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op ons complex en legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid.

Voorzitter: Frits Leemker
Secretaris: Gabriela Strahm
Penningmeester: Drik de Kort
Complex: Arie Groeneveld
Communicatie: Roy Sonneveld
Vrijwilligers: Rens Honcoop
Tuinwinkel: Charles Valent

Teams

Het bestuur laat zich bijstaan door een aantal teams, elk met een eigen aandachtsgebied.
Zo is het communicatieteam belast met de in- en externe informatievoorziening aan de leden.
Het tuinteam draagt zorg voor het beheer van het gebouw en directe omgeving, de machines en installaties. Ook verricht dit team in opdracht van de leden tegen betaling freeswerkzaamheden.
De collectieve inkoop van mest, compost, zaai- en pootgoed alsmede de verkoop van een beperkt assortiment tuinbenodigdheden wordt verzorgd door het winkelteam.

Vrijwilligers

Uiteraard kunnen we als vereniging niet zonder onze vrijwilligers, want er zijn jaarlijks tal van algemene werkzaamheden te verrichten.
Door op tijd de slootkant te maaien, verzakte banden en paden te herstraten en de omgeving van ons verenigingsgebouw te onderhouden, blijft ons complex er aantrekkelijk uitzien.
De deelname aan ‘groene’ publieksevenementen, het organiseren van het jaarlijkse Oogstfeest en het actueel houden van deze website zijn gericht op het informeren over onze activiteiten en werven van nieuwe leden.
Ook zijn er eenmalige, projectmatige klussen, zoals het dunnen van de windsingels of het verbeteren van de waterhuishouding.
Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou het voortbestaan van onze vereniging gevaar lopen.

Algemene werkplicht

Alle leden zijn verplicht tot het verrichten van algemene werkzaamheden. Leden, die uit eigen beweging als vrijwilliger werkzaam zijn, geven op deze wijze al inhoud aan deze werkplicht. De overige leden worden ingezet op werkzaamheden in de laan, waaraan hun tuin(-en) liggen. Op de jaarlijkse laanbijeenkomsten wordt gezamenlijk besproken welke klussen aandacht verdienen en worden afspraken gemaakt wie wat voor zijn/haar rekening neemt.

Openingstijden

De openingstijden van ons complex zijn afgestemd op de zonsopgang en -ondergang (zie kader).

Elke zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur zijn leden en belangstellenden van harte welkom in ons verenigingsgebouw de Groene Keet om onder het genot van een kopje koffie of thee bij te praten of nader kennis te maken.

Wij informeren belangstellenden graag over de beschikbaarheid van tuinen en het lidmaatschap van onze vereniging.

 

Op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het complex gesloten; op Oudejaarsdag sluit het complex om 16:00 uur.

Openingstijden 2024

 

2 t/m 31 januari 09:00 – 17:00 uur
1 t/m 28 februari 09:00 – 18:00 uur
1 t/m 31 maart 08:00 – 19:00 uur
1 t/m 30 april 08:00 – 21:00 uur
1 t/m 31 mei 07:30 – 22:00 uur
1 t/m 30 juni 07:30 – 22:00 uur
1 t/m 31 juli 07:30 – 22:00 uur
1 t/m 31 augustus 07:30 – 22:00 uur
1 t/m 30 september 08:00 – 20:00 uur
1 t/m 31 oktober 08:00 – 19:00 uur
1 t/m 30 november 09:00 – 17:00 uur
1 t/m 31 december 09:00 – 17:00 uur

Beleid

Een maal per jaar kunnen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering invloed uitoefenen op het door het bestuur gevoerde beleid.
De jaarlijks door de leden vast te stellen beleidsdoelen en de begroting voor het lopende jaar vormen de opdracht aan het bestuur én het toetsingskader.

Belangrijke basisdocumenten hierbij zijn onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement.
Onze statuten zijn notarieel vastgelegd en vormen de juridische basis van onze vereniging.
Het huishoudelijk reglement 2024 (vastgesteld 9 april 2024)  is een toevoeging aan van de Statuten en biedt een handleiding voor de dagelijkse gang van zaken op ons complex. Wijzigingen worden jaarlijks door de leden vastgesteld.

Recycling

Het spreekt voor zich, dat de leden van onze vereniging op een verantwoorde manier met ons leefmilieu in het algemeen en ons complex in het bijzonder omgaan. Het bevorderen van hergebruik ligt hierbij voor de hand. Zo wordt op het complex vrijkomend afval (plantenresten, snoei- en sloophout, puin e.d.) zo veel mogelijk gesorteerd afgevoerd.

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar winkel