Tuinen

Tuin huren

Om een tuin te kunnen huren, moet je 18 jaar of ouder zijn, in de gemeente Haarlemmermeer wonen en lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.

De contributie is € 24,00 per jaar (2024/2025). De tuinhuur bedraagt € 0,69 per m2 (2024). De prijs per 1 januari 2025 bedraagt € 0,71 per m2. 

Eenmalig geldt een borg voor de tuin van € 100,00 (per 9 april 2024).

Een standaardtuin is circa 5 meter breed en ruim 20 meter lang en heeft een oppervlakte van ruim 100 m2.
Er zijn ook grotere tuinen én kleinere tuinen van 40 tot 80 m2.
Alle tuinen grenzen aan de korte zijde aan een voetpad en een smalle sloot.

Het eerste jaar kost het huren van een standaardtuin dus ongeveer € 195,00. Daarna zijn de jaarlijkse kosten circa € 95,00.

Lidmaatschap en tuinhuur worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Het opzeggen van tuinhuur en lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 november door ons secretariaat zijn ontvangen.

De betaalde borg wordt terugbetaald, als de tuin op 1 december onkruidvrij en opgeruimd is opgeleverd.

Vrije tuinen

Door natuurlijk verloop zijn er jaarlijks tuinen beschikbaar.

Op de plattegrond van ons complex, dat een schematisch overzicht geeft van de lanen en perceelsloten, zijn alle tuinen genummerd weergegeven.
Per tuin is de oppervlakte in m2 vermeld. Zo is eenvoudig te zien welke tuinen zijn verhuurd, in tijdelijk gebruik zijn of nog beschikbaar zijn.

Het is dus mogelijk om bij het aanmelden voor het lidmaatschap al vast een voorkeur aan te geven voor een bepaalde laan en tuinnummer.
Omdat er wekelijks mutaties zijn en het overzicht maar één keer per maand wordt aangepast, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Per tuin zijn in het overzicht langs de sloot twee vakjes opgenomen, die worden aangeduid met een k (kas) of b (berging). Op deze wijze is eenvoudig te zien op welke tuinen sprake is van opstallen.

Vrije tuinen worden afgedekt om vervuiling door onkruidgroei te voorkomen en het aanzien van ons complex goed te houden.

Tuinen die op 1 mei niet zijn verhuurd worden op verzoek aan leden ‘om niet’ tijdelijk in gebruik gegeven. Op deze wijze blijven deze tuinen in cultuur en ziet ons complex er het hele seizoen aantrekkelijk uit.

Opstallen

Voorzaaien en de teelt van warmteminnende planten gaat een stuk makkelijker in een hobbykas. Een berging is erg handig om gesleep met tuingereedschap en hulpmaterialen te voorkomen.

Door het huidige bestemmingsplan en ons huurcontract zijn dergelijke opstallen thans formeel niet toegestaan. Naar verwachting worden kleine bouwwerken door een wetswijziging binnen enkele jaren vergunningsvrij. De op ons complex aanwezige opstallen kunnen dan bij de herziening van het bestemmingsplan worden gelegaliseerd.

Vooralsnog kan het bestuur toestemming verlenen om voor eigen rekening en risico in een zone ter breedte van 5 meter vanuit de beschoeiing van de perceelsloten een kas en/of berging te mogen plaatsen.

Toestemming voor het plaatsen van een opstal dient schriftelijk te worden ingediend en vergezeld te gaan van een vrijwarings-verklaring.

Tuin opzeggen

Het opzeggen van de tuinhuur en het lidmaatschap moet schriftelijk worden gemeld aan onze vereniging.

De opzegging moet vóór 1 november door het secretariaat zijn ontvangen, anders wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet en blijven alle (financiële) verplichtingen onverminderd van kracht.
De tuin moet uiterlijk 31 december schoon, dat willen zeggen onkruidvrij en ontruimd, worden opgeleverd (zie ook art. 8 van het Huishoudelijk Reglement). Over de borg wordt geen rente vergoed.

Contributie en tuinhuur worden niet verrekend met een eventueel tussentijds beëindigen van het lidmaatschap.

moestuinvereniging de meertuinders hoofddorp
0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar winkel